AlGazete

o0TOZu SENYut CP

Çoğu solunum
sistemi ile ilgili
olmak üzere
organik tozların
yolaçtığı çeşitli
hastalıklar vardı

Toz maruziyet süresi